Edvard Grieg (1843 - 1907)


Vier Lieder für Altstimme und Klavier Op.2
 1. Die Müllerin
 2. Eingehüllt in grauen Wolken
 3. Ich stand in dunkeln Träumen
 4. Was soll ich sagen ?
Sex Digte for Altstemme Op.4
 1. Die Waise
 2. Morgenthau
 3. Abschied
 4. Jägerlied
 5. Das alte Lied
 6. Wo sind sie hin ?
Hjertets Melodier af H.C. Andersen Op.5
 1. To brune Øine - Two brown eyes
 2. En Digters Bryst - A poet's heart
 3. Jeg elsker dig - I love you
 4. Min Tanke er et mægtigt Fjeld - My thoughts are like a mighty mountain
Romancer og Ballader til Digte af A. Munch Op.9
 1. Harpen - The harp
 2. Vuggesang - Cradle song
 3. Solnedgang - Sunset
 4. Udfarten - The outward journey
Lette Sannge med Piano Op.10
 1. Taksigelse - Thanksgiving
 2. Skovsang - Woodland song
 3. Blomsterne tale - The flowers speak
 4. Sang på Fjelder - Song on the mountain
Romancer Op.15
 1. Margretes Vuggesang - Margaret's cradle song
 2. Kjærlighed - Love
 3. Langelandsk Folkemelodi - A Langeland folk-song
 4. Modersorg - A mother's sorrow
Romancer og Sange af danske og norske Digtere Op.18
 1. Vandring i Skoven - Wandering in the woods
 2. Hun er saa hvid - She is so pale
 3. En Digters sidste Sang - A poet's last song
 4. Efteraarsstormen - The autumn storm
 5. Poesien - Poesy
 6. Ungbirken - The young birch
 7. Hytten - The cottage
 8. Rosenknoppen - The rosebud
 9. Serenade til Welhaven - Serenade to Welhaven
Fire Digte af Bjørnsons Fiskerjenten Op.21
 1. Det første Møte - The first meeting
 2. God Morgen - Good morning
 3. Jeg giver mit Digit til Våren - I will give my song to the spring
 4. Tak for dit Råd - Thanks for your advice
Sex Digte af Henrik Ibsen Op.25
 1. Spillemænd - Minstrels
 2. En Svane - A swan
 3. Stamborgsrim - Album verse
 4. Med en Vandlilje - With a waterlily
 5. Borte ! - Gone !
 6. En Fuglevise - A bird-song
Fem Digte af John Paulsen Op.26
 1. Et Håb - A hope
 2. Jeg reiste en deilig Sommerkveld - I went one lovely summer evening
 3. Den Ærgjerrige - The ambitious one
 4. Med en Primula veris - With a primrose
 5. På Skogstien - On the woodland path
Op.32 Den Bergtekne - The mountain thrall
Tolv Melodier til Digte af A.O. Vinje Op.33
 1. Guten - The youth
 2. Våren - The spring
 3. Den særde - The wounded one
 4. Tytebæret - The wild cranberry
 5. Langs ei å - Beside a stream
 6. Eit syn - A vision
 7. Gamle mor - Old mother
 8. Det fyrste - The first thing
 9. Ved Rundarne - At Rundarne
 10. Eit vennestykke - A broken friendship
 11. Trudom - Trudom
 12. Fyremål - The goal
Romancer Ældre og Nyere Op.39
 1. Fra Monte Pincio - From Monte Pincio
 2. Dulgt Kjærlighed - Hidden love
 3. I Liden høit deroppe - In the meadow high above
 4. Millom rosor - Among roses
 5. Ved en ung Hustrus Båre - Beside a young wife's bier
 6. Hører jeg Sangen klinge - When I hear the song resound
Reiseminder. Fra Fjeld og Fjord Op.44
 1. Prolog
 2. Johanne
 3. Ragnhild
 4. Ingebjørg
 5. Ragna
 6. Epilog
Sechs Lieder Op.48
 1. Gruss
 2. Dereinst, Gedanke mein
 3. Lauf der Welt
 4. Die verschwiegene Nachtigall
 5. Zur Rosenzeit
 6. Ein Traum
Sechs Gedichte von Holger Drachmann Op.49
 1. Saa du Knøsen - Did you see the lad
 2. Vug, o Vove - Rock, oh waves
 3. Vær hilset, I Damer - Greetings, ladies
 4. Nu er Aftnen lys og lang - Now the evening is light and long
 5. Julesne - Christmas snow
 6. Foraarsregn - Spring rain
Norge. Fem Digte af John Paulsen Op.58
 1. Hjemkomst - Homecoming
 2. Til Norge - To Norway
 3. Henrik Wergeland
 4. Turisten - The tourist
 5. Udvandreren - The emigrant
Elegiske Digte af John Paulsen Op.59
 1. Når jeg vil dø - When shall I die
 2. På Norges nøgne Fjelde - On Norway's bare mountains
 3. Til Én (I) - To one
 4. Til Én (II) - To one
 5. Farvel - Farewell
 6. Nu hviler du i Jorden - Now you are resing in the earth
Digte af Vilhelm Krag Op.60
 1. Liden Kirsten - Little Kirsten
 2. Moderen synger
 3. Mens jeg venter - While I am waitin
 4. Der skreg en Fugl - A bird cried
 5. Og jeg vil ha mig en Hjertenskjær - And I will have me a sweetheart
Barnlige Sange Op.61
 1. Havet - The sea
 2. Sang til Juletræet - Song to the Christmas-tree
 3. Lok - Call
 4. Fiskervise - Fisherman's song
 5. Kveldsang for Blakken - Evening song for Blakken
 6. De norske Fjelde - The Norwegian mountains
 7. Fædrelandssalme - Hymn to the Fatherland
Haugtussa. Sang-cyklus af Arne Garborgs Fortælling Op.67
 1. Det syng - The singing
 2. Veslemøy
 3. Blåbær-li - Blueberry slopes
 4. Møte - Meeting
 5. Elsk - Love
 6. Killingdans - Kid's dance
 7. Vond dag - Evil day
 8. Ved Gjætle-bekken - By the Gjætle brook
Fem Digte af Otto Benzon Op.69
 1. Der gynger en Båd på Bølge - A boat is rocking on the waves
 2. Til min Dreng - To my son
 3. Ved Moders Grav - Beside mother's grave
 4. Snegl, Snegl - Snail, snail
 5. Drømme - Dreams
Fem Digte af Otto Benzon Op.70
 1. Eros
 2. Jeg lever et Liv i Længsel - I live a life of longing
 3. Lys Nat - Light night
 4. Se dig for - Beware
 5. Digtervise - A poet's song
Efterladte Sange I
 1. Den blonde Pige - The blonde girl
 2. Dig elsker jeg - You I love
 3. Taaren - The tear
 4. Soldaten - The soldier
Efterladte Sange II
 1. På Hamars Ruiner - On Hamar's ruins
 2. Jeg elsket... - I loved
 3. Simpel Sang - A simple song
 4. Suk - Sighs
 5. Julens Vuggesang - A Christmas cradle-song
 6. Der Jäger

Den sygnende Menighed - The singing congregation
Til kirken hun vandrer - To church she walks
Clara Sang (from Frieret på Helgoland)
Min lille Fugle - My little bird
Vesle gut - Little boy
Odalisken synger - The odalisque sings
Prinsessen - The princess
Den hvide, røde Rose - The white, red rose
Til L.M. Lindemans Sølvbryllup - For L.M. Lindeman's silver wedding
Til generalkonsul Chr. Tønsbergs 60 Fødelsdag - For consul-general Chr. Tønsberg's 60th birthday
Den blonde Pige (II) - The blonde girl
Morgenbønn på Skolen - Morning prayer at school
Jenta - The girl
Attegløyma - The old maid
Under Juletræet - Under the Christmas-tree
Osterlied - Easter song
Du retter tidt dit Øiepar - You often direct your eyes
Valgsang - Election song
Fædrelandssang - Song to the Fatherland
Ave maris stella
Sporven - The sparrow
I slåtten - In the hayfield
Dømd - Doomed
Veslemøy lengtar - Veslemøy yearns
Ku-lokk - Cow-call
Blåbæret - The blueberry
To a devil
Gentlemen-Menige - Gentelmen-rankers